Financování

Projekt "Pořízení automobilů pro sociální služby"

REACT EU+MMR

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup 2 nových automobilů a dalšího vybavení k zajištění terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby v regionu Liberecka.

Cíle projektu:

Cílem projektu je pořízení 2 nízkoemisních automobilů a vybavení pro cílové skupiny. Pořízením automobilů a vybavení dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu „Pořízení automobilů pro sociální služby“ povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ a specifického cíle 6.1 „REACT-EU“, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt "Pořízení automobilů pro sociální služby" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 


Financování organizace

V letošním roce je naše organizace financována:

  • z dotace zřizovatele Statutárního města Liberec;
  • z dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV ČR;
  • ze zdravotního pojištění v rámci zdravotní péče;
  • samotnými klienty;
  • ze zisku z doplňkové činnosti organizace;
  • z projektů EU.

Podpora Libereckého kraje

Provoz sociálních služeb

je podporován formou dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí
č. OLP/521/2023.

 

Též v minulých letech byl provoz sociálních služeb poskytovaných naší organizací finančně podpořen Libereckým krajem. Od roku 2015 formou poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, v předešlých letech formou neinvestičních dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Veškeré smlouvy, na základě kterých byla naší organizaci poskytnuta podpora naleznete zveřejněné ve veřejných rejstřících: