Financování

V letošním roce je naše organizace financována:

  • z dotace zřizovatele Statutárního města Liberec;
  • z dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV ČR;
  • z dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje;
  • ze zdravotního pojištění v rámci zdravotní péče;
  • samotnými klienty;
  • ze zisku z doplňkové činnosti organizace;
  • z projektů EU.

Podpora Libereckého kraje

Provoz sociálních služeb

je podporován formou dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí
č. OLP/216/2021.

 

Provoz sociálních služeb

je dále podpořen formou dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3242/2021.

 

Též v minulých letech byl provoz sociálních služeb poskytovaných naší organizací finančně podpořen Libereckým krajem. Od roku 2015 formou poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, v předešlých letech formou neinvestičních dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Veškeré smlouvy, na základě kterých byla naší organizaci poskytnuta podpora naleznete zveřejněné ve veřejných rejstřících: