Domov pro seniory


 

Kopretina

poskytuje pobytové sociální služby v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon”).

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu osobám, které jsou cílovou skupinou této služby.

Cíle služby
 • umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov
 • naplňováním individuálních potřeb podporovat uživatele v udržování a zachování soběstačnosti v rámci jejich možností

Služby obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • základní sociální poradenství.
Cílová skupina
 • osoby, které mají sníženou soběstačnost vyplývající zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
 • senioři, ve výjimečných případech osoby mladší (od 55 let věku).
Úhrady
 • Uživatel podle Smlouvy o poskytování sociálních služeb v Domově KOPRETINA uzavřené mezi ním a zařízením hradí úhradu za bydlení a celodenní stravu včetně nákladů spojených s bydlením a stravováním.
  Sazby za ubytování a stravování jsou v souladu se zákonem. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli služby podle zákona zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
 • Podle zákona uživatel hradí poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 • Nad rámec poskytovaných sociálních služeb lze sjednat, na základě individuálního zájmu, fakultativní služby. Tyto služby hradí uživatel dle aktuálního ceníku poskytovatele.

Kontakt

Domov Kopretina

se nachází v přízemí domu s pečovatelskou službou Burianova, Liberec 6 - Rochlice:

 • Vedoucí: Jana Zikmundová
 • Adresa: Burianova 969, 460 06  Liberec 6
 • Tel.: 485 133 243
 • E-mail: zikmundovaczasp.cz
 • Dispozice: 5x dvoulůžkový apartmán s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením

Žádost je možno zaslat poštou nebo doručit osobně v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin na ředitelství organizace nebo vedoucí Domova Kopretina.

Dotazy ohledně podávání žádosti o sociální službu v Domově Kopretina podají:

 • Jana Zikmundová, vedoucí domova;
  telefon: 485 133 243;
 • Bc. Petr Šašek, DiS., sociální pracovník;
  telefon: 724 765 723.


K prohlížení souborů pdf použijte Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.

get_acrobat