Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

!! MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV !!

Pro pobytové sociální služby

 • Od 8. 10. 2020 vyhlašujeme ZÁKAZ NÁVŠTĚV klientů domova pro seniory a odlehčovacích pobytových služeb.
 • Zákaz návštěv zavádíme s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nakažených onemocněním COVID19 v našem městě.

Pro pečovatelskou službou

 • Apelujeme na minimalizování návstěv obyvatel domů s pečovatelskou službou s ohledem na jejich zdraví.
 • Při nejnutnějších návštěvách žádáme o striktní dodržování hygienických opatření při kontaktu s těmito obyvateli, používání ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekci rukou, odstup 2 metry, omezení doby návštěv.
 • Děkujeme za ohleduplnost k našim starším spoluobčanům!
sociální péče

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec, zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města:

Při zajišťování služeb dodržujeme následující základní principy poskytování:

 • sociálních a zdravotních služeb:
  • poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
  • plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
  • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
  • partnerství,
  • rovnost bez diskriminace,
  • týmová práce při péči o uživatele.
 • výchovné péče:
  • cílem je poskytování výchovné péče o děti do 3 let věku se zaměřením na individuální potřeby dítěte,
  • rozvíjíme osobnost dítěte, jeho schopnosti a dovednosti prostřednictvím spontánní hry a zábavy,
  • využíváme přirozené zvídavosti dítěte k získávání nových poznatků a sociálních návyků,
  • aktivně spolupracujeme s rodinou,
  • dbáme na zdravou životosprávu a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu,
  • péči o děti zajišťuje zkušený personál.