Divadelní pohádka - O kohoutkovi a slepičce

 

Do jesliček dorazili členové divadélka Koloběžka, aby dětem zahráli pohádku "O kohoutkovi a slepičce".

Dětem se představení líbilo a plně upoutalo jejich pozornost...

 

 


divadelní scéna k pohádce "O kohoutkovi a slepičce"
děti sledují napínavý příběh
děti sledují napínavý příběh
divadelnice vypravují poutavý příběh
děti s napětím sledují průběh pohádky
děti v herně pozorně naslouchají příběhu