Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

sociální péče

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec, zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města:

Při zajišťování služeb dodržujeme následující základní principy poskytování:

 • sociálních a zdravotních služeb:

  • poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
  • plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
  • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
  • partnerství,
  • rovnost bez diskriminace,
  • týmová práce při péči o uživatele.
 • výchovné péče:

  • cílem je poskytování výchovné péče o děti do 3 let věku se zaměřením na individuální potřeby dítěte,
  • rozvíjíme osobnost dítěte, jeho schopnosti a dovednosti prostřednictvím spontánní hry a zábavy,
  • využíváme přirozené zvídavosti dítěte k získávání nových poznatků a sociálních návyků,
  • aktivně spolupracujeme s rodinou,
  • dbáme na zdravou životosprávu a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu,
  • péči o děti zajišťuje zkušený personál.