Aktivizační činnosti

 

 

Klienti domova Kopretina nenechají své ruce ani mozkové buňky zahálet.

Pod vedením aktivizační pracovnice procvičují počty, trénují paměť a jemnou motoriku.

 

 

 

 


klienti trénují počty
klienti trénují počty
klienti procvičují paměť
klienti procvičují paměť
klienti procvičují paměť
klienti procvičují paměť
klienti procvičují jemnou motoriku
klienti procvičují jemnou motoriku
klienti procvičují jemnou motoriku
klienti procvičují jemnou motoriku
klienti procvičují jemnou motoriku
klienti procvičují jemnou motoriku