Hmyzí šimrání

 

 

Dnes byl pro děti připraven program s názvem "Hmyzí šimrání" organizovaný společností Ekocentrum Střevlík.

Paní lektorka přizpůsobila náplň programu věkovému uskupení dětí a program byl plný pohybových aktivit, povídání,

básniček a her s maňásky.

 

Samozřejmě nechyběla i ukázka živých broučků.

 

Děti například stavěly mraveniště, chytaly broučky a nosily je na louku atd.

 

 


děti pozorně naslouchají výkladu
děti pozorně naslouchají výkladu
hraní na housenky
ukázka hmyzu a ptactva
ukázka hmyzu a ptactva