Proč si mají dětičky mýt svoje ručičky?

 

 

Zdravotnice ze Státního zdravotního ústavu Praha dnes navštívily děti v jesličkách

s programem „Proč si dětičky mají mýt své ručičky“.

 

Program byl pestrý - vystřídaly se: pohádka, názorné obrázky, básnička a na závěr důkladné mytí rukou.

 

Zdravotnice dětem kratičkou pohádkou vysvětlily, proč je důležité si ručičky mýt, poté si děti ruce "ušpinily" prstovými barvami,

společně tvořily obrázky a následně si myly ruce pod odborným dozorem zdravotnic ze SZÚ.

 

 

 

 


děti pozorně naslouchají výkladu
děti pozorně naslouchají výkladu
děti pozorně naslouchají výkladu
"ušpinění" ručiček prstovými barvami
důkladné mytí rukou pod dozorem