Sněhuláčí den

 

 

Dnes přišlo do jesliček krásných 32 sněhuláčků.

Přestrojeny do bílého oblečení byly i paní vychovatelky, pomocné tety i paní kuchařka.

 

Sněhuláččí paní vychovatelky připravily dětem do každé herny v jesličkách jeden sněhulákový úkol, který děti – úměrně svému věku plnily.

Děti skákaly, trefovaly se do obručí ve tvaru sněhuláka, zpívaly písničky, házely papírovými koulemi na cíl a nechyběla ani opičí dráha...

 

Závěr sněhulákového dopoledne patřil diskotéce malých, ale úžasně šikovných sněhuláčků.

 

 sněhulák
děti plní přichystané úkoly
děti probíhají opičí dráhu
děti probíhají opičí dráhu
děti přestrojené za malé sněhuláky
diskotéka malých sněhuláků
sněhuláčci při focení
malí sněhuláčci zpívají písničky
sněhuláččí focení
děti prolézají tunelem
sněhuláččí focení
hod na cíl papírovými koulemi
děti převlečené za sněhuláčky
děti tancují