Klinická studie drylock TECHNOLOGIES

 

 

Organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o. se účastní klinické studie PMCF zkoušky pořádané

firmou drylock TECHNOLOGIES se sídlem v Hrádku nad Nisou.

 

Jedná se o testování inkontinenčních zdravotních prostředků pro děti i dospělé (pleny, podložky, kalhotky).

 

PMCF zkouška je kontrolovaný způsob testování nových výrobků před jejich uvedením na trh, kdy se zkoumá vliv na zdraví pacientů, chyby při používání, atd.

Výsledky slouží jako podklad pro schválení výrobku před jeho uvedením na trh.

 

Studie se účastní celkem 50 klientů naší organizace a 7 dětí z Jeslí Holečkova, Liberec.

Závoz inkontinenčních pomůcek zajišťuje firma drylock TECHNOLOGIES 1x za měsíc.

Každý závoz inkontinenčních pomůcek je prvotně směřován na okrsek Krejčího a poté jsou pomůcky rozvezeny na ostatní okrsky.

 

Účast v testování je dobrovolná a anonymní, podmíněna vyplněním dotazníků ve frekvenci 1x týdně.

Klienti, rodiče (+ tety z jeslí) i pečovatelky/telé jsou s testovanými produkty spokojeni a dle vyplněných dotazníků jsou pomůcky ve většině případů velmi kladně hodnoceny.

Celková doba testování je cca 4 měsíce.

 

Za spolupráci děkujeme.

 

 

 

 


závod drylock Technologies v Hrádku nad Nisou
logo závodu