Zdravé zoubky

 

 

Dnešní jesličková návštěva přijela za dětmi až z Prahy, konkrétně ze Státního zdravotního ústavu,

s interaktivním zdravotně osvětovým programem pro děti, který byl zaměřen správné čištění zubů.

 

Program byl rozdělen na několik částí - společné povídání o zdravém stravování,

seznámení se s potravinami, které zubům škodí a naopak,

následovala pohádka o zlém králi Kazizubovi a za skvělou spolupráci

děti obdržely malý dárek v podobě zubního kartáčku.

 

Nácvik správného čištění zubů a jazyka probíhal

za pomoci napodobenin i plyšových hračkách.

 

Dnešní zdravotně výchovné dopoledne bylo hrazeno z Grantu Podpory zdraví.

 

 

 

 

 

 


zdravotnice ze Státního zdravotního ústavu ukazují dětem, jak správně si mají čistit zuby včetně jazyku
zdravotnice ze Státního zdravotního ústavu ukazují dětem, jak správně si mají čistit zuby včetně jazyku
zdravotnice ze Státního zdravotního ústavu ukazují dětem, jak správně si mají čistit zuby včetně jazyku
jesličkové děti při interaktivním programu
děti se zaujetím poslouchají výklad zdravotnice
děti spolupracují při nácviku čištění zubů