!! Návštěvy povoleny !!

Podmínky návštěv u nás v CZaSP

Podmínky návštěv se týkají těchto zařízení:

 • Domov pro seniory Kopretina na adrese Burianova 969, Liberec 6
 • Odlehčovací služby Pomněnka na adrese Krejčího 1172/3, Liberec 6
 • Odlehčovací služby Fialka na adrese Borový vrch 1031/42, Liberec 14
 • Návštěvník:
  • doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kde od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní
  • nebo prokáže platný negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
  • nebo prokáže platný negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; naše organizace již tyto testy pro návštěvy nezajišťuje.
 • Návštěvník se musí na návštěvu objednat u vedoucího pracovníka sociální služby v pracovní době 700-1500.
 • Návštěvník po dobu návštěvy musí používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další režimová opatření – dezinfekci rukou, použití štítu, návleků.
 • Návštěvník bude dodržovat odstup 2 m od zaměstnanců, ostatních návštěv a klientů.
 • Pokud to zdravotní stav klienta umožní, návštěva bude probíhat mimo pokoj, který klient sdílí.
 • Na návštěvu může přijít pouze jedna osoba a návštěva bude trvat maximálně 30 minut.

Žádáme návštěvníky, aby nenavštěvovali své blízké, pokud mají známky jakýchkoli respiračních onemocnění.

Děkujeme za pochopení a ohleduplné chování k našim klientům a zaměstnancům