!! Návštěvy povoleny !!

Základní desatero pro návštěvy vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR naleznete zde.

Podmínky návštěv u nás v CZaSP

 • Návštěvník:
  • doloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kde od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní,
  • nebo doloží doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy,
  • nebo prokáže negativní výsledek antigenního testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy,
  • nebo doloží doklad, že v době 180 dnů před návštěvou prodělal onemocnění COVID-19 a že mu již byla ukončena izolace,
  • nebo se podrobí antigennímu testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v našem zařízení.
   • Termín testu v našem zařízení je nutné dohodnout dopředu v pracovní době zdravotnického personálu 700-1500 hodin.
   • Test je prováděn zdarma.
 • Návštěvník se musí na návštěvu objednat u vedoucího pracovníka sociální služby v pracovní době 700-1500.
 • Každý návštěvník potvrdí čestné prohlášení se souhlasem se zpracováním osobních údajů a archivací pro další zákonné povinnosti naší organizace.
 • Návštěvník po dobu návštěvy musí používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další režimová opatření – dezinfekci rukou, použití štítu, návleků.
 • Návštěvník bude dodržovat odstup 2 m od zaměstnanců, ostatních návštěv a klientů.
 • Pokud to zdravotní stav klienta umožní, návštěva bude probíhat mimo pokoj, který klient sdílí.
 • Na návštěvu může přijít pouze jedna osoba a bude trvat maximálně 20 minut.

Žádáme návštěvníky, aby nenavštěvovali své blízké, pokud mají známky jakýchkoli respiračních onemocnění.

Děkujeme za pochopení a ohleduplné chování k našim klientům a zaměstnancům