Představení Ekocentra Střevlík

Dnes proběhlo v jesličkách plánované představení Ekocentra Střevlík Oldřichov v Hájích | STŘEVLIK (strevlik.cz) Lišáčkovo dobrodružství.

Děti od prvního okamžiku pozorně naslouchaly pohádce o lišáčkovi, který neposlechl maminku a ztratil se v lese. Při toulání lesem potkal srnku, veverku i jezevce…Paní divadelnice poutavou a interaktivní formou zapojovala děti do příběhu, kdy třídily větvičky, které chutnají srnkám ( ty, které mají pupeny), sbíraly oříšky, které chutnají veverkám (plastová víčka, kamínky a ulity šnečků nechávaly bez povšimnutí) nebo pomocí čichu společně hledaly noru, ve které žije jezevec…

Představení bylo opravdu zábavné a dětem se moc a moc líbilo.


děti v herně pozorně naslouchají příběhu
členka Ekocentra Střevlík
děti se zapojily do příběhu
děti se zapojily do příběhu
členka Ekocentra Střevlík
naučná část příběhu