Den dětí

Užili jsme si parádňácký dopoledne!

Už od 9h jsme společně venku soutěžili fotili jsme se, smáli jsme se… bylo nám spolu moc hezky!

Ráno jsme pro děti slavnostně vyzdobily zahradu nafukovacími balónky, barevnými fáborky, tabulemi se skřítky a zvířátky.

Děti jsme oblékly do barevných triček – podle družstev – bílé, žluté, červené, oranžové a zelené… a v těchto barevných týmech děti obcházely stanoviště s jednotlivými disciplínami – závodily na motorkách, lovily rybičky, házely míčkem na cíl, shazovaly plechovky, malovaly křídami na tabuli nebo prolézaly opičí dráhu.

Za úspěšné splnění všech úkolů děti dostaly balíček dobrot a diplom.

 


den dětí
den dětí
venkovní hry
venkovní hry
venkovní hry