Domov Kopretina

Na Domově Kopretina proběhl zahradnický den. Sázelo se, zalévalo a zasazenými květinami si klientky nakonec ozdobily balkóny.