Trhání jablíček

Děti s velkým zájmem a úsilím trhaly dozrálá jablíčka.

Všichni si užívali poslední letní den a po "náročné" sklizni si dopřáli hry v zabarvené podzimní zahradě.


jabloň s hojnou úrodou
děti s radostí pomáhají při sběru jablíček
do sbírání jablíček se samozřejmě zapojily i jesličkové tety