PrimaVizus

V rámci poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení do jesliček zavítala společnost PrimaVizus.

Dle projeveného zájmu rodičů provedla u většiny dětí preventivní screeningové vyšetření zraku.

Děti byly šikovné a krásně spolupracovaly.