Odlehčovací služby

Pomněnka Liberec

Fialka a Pomněnka

poskytují pobytové odlehčovací služby v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Odlehčovací služba je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb občanům starším 19 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Fialka a Pomněnka nenahrazují hospicovou péči, ani nejsou oddělením následné péče nemocnice.

Doporučujeme zkonzultovat vhodnost pobytu v odlehčovacích službách s ošetřujícím lékařem s ohledem na zdravotní stav žadatele.
Zdravotní péči zajišťuje v případě potřeby všeobecná sestra naší organizace na doporučení ošetřujícího lékaře.

Cíle služby

  • pomoc pečujícím osobám v době, kdy nemohou zajistit péči a umožnit jim využít čas pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí
  • kvalitně nahradit péči v domácím prostředí bez zbytečného stresu a napětí

Služby obsahují tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy a pomoc při jejím přijímání
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kontakty

Fialka

se nachází na okrsku pečovatelské služby Borový vrch, Liberec 14 - Ruprechtice:

Vedoucí: Ivana Mečířová

Adresa: Borový Vrch 1031/42, 460 14  Liberec 14   Mapa

Tel.: 485 123 666

E-mail: mecirova ( at ) czasp ( dot ) cz

Dispozice: apartmán 2+kk

Pomněnka

se nachází na okrsku pečovatelské služby Krejčího, Liberec 6 - Broumovská:

Vedoucí: Mgr. Milan Návoj

Adresa: Krejčího 1172/3, 460 06  Liberec 6  Mapa

Tel.: 480 990 122

E-mail: navoj ( at ) czasp ( dot ) cz

Dispozice: apartmán 3+kk, apartmán 1+kk

Ke stažení

 

 K prohlížení souborů PDF použijte například Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.