Pečovatelská služba

V souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme sociální služby na celém území města Liberce a v obcích, které mají s naší organizací uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní služby

Ke zpracování údajů používáme počítačový informační systém Pečovatelská služba od firmy Petr Zajíc software.

Dodavatelem obědů pro pečovatelskou službu je firma Gastron, s.r.o., která je držitelem certifikátu "Zdravá školní jídelna" vydaným Státním zdravotním ústavem.
Zde naleznete aktuální jídelní lístky.

Poslání pečovatelské služby

Pro seniory a dospělé osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením

Poskytujeme komplex terénních a ambulantních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů v domech a mimo domy s pečovatelskou službou. Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Formy poskytování:

 • ambulantní - v prostorách jednotlivých domů s pečovatelskou službou
 • terénní - v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou i mimo ně

Cílová skupina klientů:

Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Pečovatelská služba je určena pro:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • seniory

Pro rodiny s dětmi, ve kterých se narodily tři nebo více dětí

Pomáháme také rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, v zajištění chodu domácnosti (do 4 let věku dětí).

Formy poskytování:

 • terénní - v domácnostech klientů

Cílová skupina klientů:

Rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.
Pečovatelská služba je určena pro:

 • rodiny s dětmi.

Pravidla poskytování péče:

 • Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi organizací a občanem.
 • Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy srozumitelně seznámen s možnostmi a způsoby poskytování služeb, ceníkem služeb a způsobem úhrady, s právy a povinnostmi uživatelů služby.
 • Sjednání a zavedení služeb provádí vždy příslušný vedoucí pracovník okrsku pečovatelské služby. Sjednání služby předchází sociální šetření, kterého se s vedoucí okrsku účastní sociální pracovník organizace.
 • Službu realizuje odborný pracovník (pečovatel/ka, dispečer/ka).
 • Každý pracovník pečovatelské služby má identifikační průkaz, který je platný spolu s občanským průkazem a pracovník je povinen ho předložit na požádání klienta.

Pracovní doba:

 • Terénní služba: pondělí - neděle 5:00 - 24:00 hodin
 • Ambulantní služba: pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hodin

Jednotlivé okrsky pečovatelské služby

Mapa rozdělení spádových oblastí      Vyhledat příslušný okrsek dle bydliště

 

Pečovatelská služba Krejčího

Adresa: Krejčího 1172-4, 460 06 Liberec 6
Mapa

Telefon: 480 990 122

Spádová oblast: Kristiánov, Kunratice, Nový Harcov, Perštýn 3/4, Rochlice 1/2, Vratislavice nad Nisou, Staré Město 1/4

Pečovatelská služba Borový vrch

Adresa: Borový vrch 1031-2, 460 1 Liberec 14
Mapa

Telefon: 485 123 666

Spádová oblast: Bedřichovka, Karlov, Kateřinky, Krásná Studánka, Machnín, Nové Město, Nové Pavlovice, Radčice, Rudolfov, Ruprechtice, Růžodol, Staré Město 3/4, Staré Pavlovice

Pečovatelská služba Burianova

Adresa: Burianova 969, 1070 a 1071, 460 06 Liberec 6
Mapa

Telefon: 485 133 243

Spádová oblast: Dolní Hanychov, Doubí, Františkov, Horní Hanychov, Horní Růžodol, Horní Suchá, Janův Důl, Jeřáb, Karlinky, Ostašov, Perštýn 1/4, Pilínkov, Rochlice 1/2

Systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni

Jako jeden z fakultativních úkonů zajišťujeme pro naše klienty Systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni.
Systém umožňuje klientům využívat:

 • komunikační systém fungující na platformě mobilního operátora;
 • službu nepřetržitého dispečinku při "volání v tísni" pomocí komunikačního systému.

Podrobnější informace získáte ve vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské služby.

Kluby seniorů

Kulturní vyžití, společenské a setkávací aktivity a klubové činnosti připravují pro naše klienty pracovníci příspěvkové organizace Komunitního střediska Kontakt Liberec, p.o.
V klubech mají klienti možnost pravidelného setkávání, trénování dovedností, vzdělávání, besed, her, oslav, výletů apod.
Zde naleznete programy klubů v jednotlivých domech:

Cílem klubových činností jsou aktivity pro vlastní radost a spokojenost klientů, program si připravují sami na svých pravidelných setkáních.

Ke stažení

K prohlížení souborů pdf použijte například Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma.