VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici sociálního pracovníka

Stručná charakteristika pracovního místa:

 • Sociální pracovník pro pečovatelskou, odlehčovací pobytovou službu a domov pro seniory.
 • Provádění jednání se zájemcem o službu, vedení spisové dokumentace uživatelů včetně vypracování smluv o poskytování služby a vypracování plánu péče, evidence žádostí týkající se poskytované služby, vedení elektronické databáze poskytované služby, zpracování sociální agendy v programu PS, statistické vykazování dat ze sociální oblasti, základní sociální poradenství, metodická a kontrolní činnost procesu individuálního plánování.
 • Komunikace s uživateli, rodinami.

Kvalifikační požadavky:

 • Odborná kvalifikace podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci.
 • Praxe v oboru je výhodou.

Požadované znalosti a dovednosti:

 • uživatelská schopnost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet,.......)
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Osobnostní předpoklady:

 • bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
 • znalost legislativy
 • dobré komunikační schopnosti
 • schopnost pracovat samostatně,
 • schopnost jednat s lidmi, schopnost empatie
 • příjemné vystupování,
 • schopnost a ochota vzdělávat se,
 • samostatnost i schopnost týmové spolupráce a loajalita k zaměstnavateli
 • kladný vztah k problematice práce se seniory a s lidmi s postižením,
 • samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových situacích, schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích,

Nabízíme:

 • nástup od 1.8.2023 (případně dle dohody)
 • jednosměnný provoz - úvazek 1,0
 • platové podmínky – tř. 10
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje
 • týmovou i individuální supervizi
 • smysluplnou a zajímavou práci
 • dobrý pracovní tým

Místo výkonu práce:

 • Liberec

Kontaktní pracovník:

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • telefonní spojení, e-mailové spojení
 • datum, podpis zájemce

Přihlášky a životopisy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu:

 • Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p.o.,
  Krejčího 1172/3, Liberec 6, 46006
 • nebo na e-mail bekrova@czasp.cz

Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení je 15.6.2023.
V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, musí dodat kopii dosaženého vzdělání a výpis z evidence z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.